Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Recordatori presentació model 347 Veure comunicat
L'Assessorem per rendibilitzar la seva gestió Assessorament Fiscal / Comptable

Tenim com a objectiu bàsic, no solament complir amb la normativa fiscal i assessorar i gestionar totes les liquidacions tributàries que són obligatòries, sinó que el seu objectiu és fer-ho de manera que qualsevol decisió tributària, d'inversió, de comptabilització i documentació no repercuteixi en la càrrega fiscal del client i li permeti portar una gestió tributària clara i transparent, sempre dins el marc de la legislació fiscal aplicable.

Assessorem tant empreses com professionals, autònoms i particulars, integrant els fets impositius de caire mercantil, així com els fets impositius de qualsevol persona en el seu àmbit més familiar o domèstic.

En l'àmbit empresarial, és important, des de l'inici de l'activitat escollir la millor opció de tributació, i buscar les alternatives més adients, a fi que el compliment dels tràmits tributaris , així com les obligacions formals, no restin temps ni esforços a la gestió del dia a dia dels negocis.

En l'àmbit, més particular , cal valorar les possibles interrelacions entre els diferents tributs i la interrelació entre empreses i/o persones vinculades.

Entre d'altres oferim:
 • Assessoria Fiscal Integral
 • Alta d'activitats i gestió censal
 • Recursos i reclamacions administratives davant AEAT /ATC/TEAR...
 • Assistència i representació en Inspeccions Fiscals
 • Elaboració de comptabilitats i registres de llibres en E.Objectiva i E.D.Simplificada
 • Dipòsits de Comptes Anuals en el Registre Mercantil
 • Assessorament comptable
 • Assistència i elaboració dels diferents impostos
 • · IRPF
 • · Impost Patrimoni
 • · IVA / IVA Intracomunitari
 • · Intrastat
 • · Impost Societats
 • · Impostos Especials
 • · Impost sobre Transmissions Patrimonials
 • · Impostos Successions i Donacions
 • · Retencions i pagaments a compte
Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona