Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Renda i Patrimoni 2023 Veure comunicat
Actualitat

RESUM NOVES MESURES DGT de la Llei 18_2021

Publicat el 25/03/2022

Aquestes mesures han entrat en vigor el dia 21 de març del 2022.

 

• Distraccions. La sanció passa de  3 a 6 punts per subjectar amb la mà, dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix.

 

•  Cinturó de seguretat i elements de protecció. Augmenta de 3 a 4 els punts de sanció per no fer ús, o no fer-ho de manera adequada, del cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de  protecció obligatoris.

 

•  Velocitat. Es suprimeix la possibilitat  de que turismes i motocicletes puguin depassar en 20 km/h els límits de velocitat en les carreteres convencionals quan avancin a altres vehicles.

 

•  Alcohol. Els conductors menors d’edat que condueixin qualsevol vehicle no podran circular amb la taxa d’alcohol superior a 0,0 , tant en sang com en aire espirat.(La sanció es manté com a molt greu)

 

•  Ciclistes. S’incrementa la seguretat dels ciclistes fent obligatori, en vies amb més d’un carril per sentit, canviar per complet de carril quan es procedeixi a avançar ciclistes o ciclomotors. A més, s’augmenta de 4 a 6 punts la sanció a l’avançar posant en perill o entorpint a ciclistes sense deixar la separació mínima obligatòria de 1.5m.

 

També es prohibeix parar o estacionar en carril bici o en vies ciclistes.

 

•  Recuperació del punts del carnet. S’unifica en 2 anys el termini que ha de transcórrer sense cometre infraccions que resten punts,  per a què un conductor pugui recuperar el seu saldo inicial de punts.

 

•  Cursos de conducció segura i eficient. Es podran recuperar 2 punts del carnet per la realització de cursos de conducció segura i eficient.(Pendent de reglamentar)

 

•  Objectes a la via. Passa d’infracció greu a molt greu llençar a la via o en els seus voltants objectes que poden produir accidents o incendis. Aquesta infracció suposa la pèrdua de 6 punts i la sanció de 500€.

 

•  Motoristes. S’autoritza la utilització de dispositius sense fils certificat i homologats per a la utilització en el casc de protecció dels conductors de moto i ciclomotor, amb finalitats de comunicació i navegació, sempre que no  afecti la seguretat en la conducció.

 

•  Frau en les proves d’obtenció del permís de conduir. S’introdueix, com a infracció molt greu sancionada amb 500€, utilitzar dispositius d’intercomunicació no autoritzats reglamentàriament en les proves per l’obtenció i  recuperació de permisos o llicències de conducció o altres autoritzacions administratives per a conduir o col·laborar o assistir amb la utilització d’aquests dispositius. A més, l’aspirant no podrà presentar-se de nou a les proves     per a l’obtenció del permís en un termini de 6 mesos.

 

•  Alcoholímetre. (*antiarranque).  Des del 6/07/2022, els conductors dels vehicles destinats a transport de viatgers per carretera que disposin d’interfície per a  la instal·lació d’alcoholímetres *antiarranque, estaran obligats a  utilitzar aquest dispositius. La normativa europea, Reglament (UE) 2019/2144, estableix l’obligació que portin aquesta interfície els vehicles homologats a partir del 06/07/2022 i matriculats nous a partir del 06/07/2024. 

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona