Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Renda i Patrimoni 2023 Veure comunicat
Actualitat

Noves Mesures Persones Treballadores Servei Domèstic

Publicat el 16/09/2022

Per mitjà d’aquest escrit, l’assabentem de la publicació del Real Decret 16/2022, de 6 de setembre, en el que s’aproven una sèrie de mesures amb l’objectiu de millorar les condicions de treball de les persones treballadores al Servei Domèstic.

 

Entre les millores aprovades us fem menció de les més importants:

 

• A partir de l’1 d’octubre els treballadors del servei domèstic començaran a cotitzar per Atur i  al Fons de Garantia Salarial. El que els donarà dret a cobrar la prestació per atur, quan compleixen els períodes establerts, i a cobrar indemnització en cas d’insolvència en el seu pagament per part de l’ocupador.

 

• Això comportarà un augment de quotes* al que faran front tant l’ocupador com el treballador i que Tresoreria aplicarà d’ofici a partir d’octubre.

 

• Aquest decret també elimina l’extinció de contracte per desistiment, és a dir, a partir d’ara caldrà justificar i notificar per escrit les causes d’acomiadament, amb els preavisos establerts per a cada cas.

 

• També es mantenen les reduccions de quotes com fins ara i s’afegeixen de noves, de fins al 45% en funció del patrimoni i/o renta de la unitat familiar de l’ocupador.

 

 

Per a una millor informació pot passar per aquestes oficines on l’assessorarem degudament.

 

Aprofitant l’avinentesa per a saludar-lo atentament,

 

Granollers, Setembre 2022.

 


* L’incrementde quotes per la cotització d’atur i Fogasa resulta d’un 6,05% , un 5% (amb una bonificació del 80%) per l’ocupador i un 1,05% per al treballador.


 

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona