Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Renda i Patrimoni 2019 Veure comunicat
Actualitat

Moratòries i Ajornaments de les cotitzacions de la S Social recollides en el RDL 11 2020


                                                                                                                                                                                                                ABRIL 2020

 

Moratòria : La T.G.S.S. podrà atorgar moratòries de sis mesos, sense interessos, a les empreses (exclusivament de la quota patronal) i treballadors per compte propi inclosos en el Règim de la Seguretat Social , que ho sol·licitin i que compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant Ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

 

Període de meritació:

 

- Per empreses: entre els mesos d’abril i juny de 2020

- Per a autònoms: entre maig i juliol de 2020

 

NO serà aplicable la moratòria als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions pel Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, com a conseqüència dels procediments de ERTO.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al de la sol·licitud.

 

Termini

 

- Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis de reglamentaris d’ingrés corresponents als períodes de meritació establerts

 

- Ajornament: Les empreses i autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED), sempre que no tinguin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar un ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, el termini reglamentari d’ingrés del qual tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020. Aquest ajornament es produirà en els terminis i condicions establerts per la normativa de la Seguretat Social; essent d’aplicació un interès del 0,5%.

 

Termini

 

-Les sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar-se en el transcurs dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés.

 

També et pot interessar:

 

Ajornament Impostos segons RD Llei 7_2020

 

Resum de Mesures Extraordinàries d'Àmbit Laboral recollides al RD 8_2020

 

Nou horari i serveis COVID-19

 

Decrets Lleis 11 i 12 de març COVID-19

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona