Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Liquidacions 4T 2021 Veure comunicat
Actualitat

Liquidacions 4T 2021


                                                                                                                                                                                                         Desembre 2021

 

El pròxim mes de gener s’han de realitzar les liquidacions tributàries corresponents a l’últim trimestre, així com els resums anuals, segons els terminis relacionats a continuació:

 

Per això, cal que ens facin arribar amb suficient antelació:

 

• Llibres registres de comptabilitat

 

• Import operacions exemptes

 

• Import IVA suportat en inversions

 

• Import bases imposables IVA suportat desglossat per tipus.

 

• Rebuts de lloguer del trimestre esmentat

 

• Factures de professionals i/o comissionistes per la seva inclusió en el model 111

 

 

Documentació addicional pels contribuents acollits al Sistema de Mòduls:

 

• Llibre de compres, despeses i factures de béns d’inversió.

 

• Justificants consum d’electricitat.

 

• Justificants períodes de baixa per malaltia i import de la prestació.

 

• Variacions en els elements tributaris (Superfície local, màquines tipus A o B, taules instal·lades, altes o baixes de vehicles, etc.)

 

 

I factures de clients i proveïdors si hi ha operacions INTRACOMUNITÀRIES

 

 

En el cas de Comunitat de Béns o S.C.P. (que tributin per IRPF) caldrà que ens aportin les despeses deduïbles corresponents al 2021(assegurances, IBI i tributs, reparacions, comunitat, despeses d’administració,...).

                                                                                  

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona