Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Canvi de nom vehicles Veure comunicat
Actualitat

Liquidacions 4T 2018 i Resums anuals


                                                                                                                                                                                                         Desembre 2018

 

El pròxim mes de gener s’han de realitzar les liquidacions tributàries corresponents a l’últim trimestre, així com els resums anuals, segons els terminis relacionats a continuació:

 

 

• IRPF (RETENCIONS) 21/01

 

• IVA 4T, RESUM ANUAL i PAGAMENTS FRACCIONATS 30/01

 

• DEC. INFORMATIVA C.B. i S.C.P. (atrib. rendes) 31/01

 

• RESUMS ANUALS RETENCIONS 31/01

 

 

 

Per això, cal que ens facin arribar amb suficient antelació:

 

• Llibres registres de comptabilitat.

 

• Import operacions exemptes.

 

• Import IVA suportat en inversions.

 

• Import bases imposables IVA suportat desglossat per tipus.

 

• Rebuts de lloguer del trimestre esmentat.

 

• Factures de professionals i/o comissionistes per la seva inclusió en el model 111

 

 

Documentació addicional pels contribuents acollits al Sistema de Mòduls:

 

 

• Llibre de compres, despeses i factures de béns d’inversió.

 

• Justificants consum d’electricitat.

 

• Justificants períodes de baixa per malaltia i import de la prestació.

 

• Variacions en els elements tributaris (Superfície local, màquines tipus A o B, taules instal·lades, altes o baixes de vehicles, etc.)

 

I factures de clients i proveïdors si hi ha operacions INTRACOMUNITÀRIES

 

 

En el cas de Comunitat de Béns o S.C.P. (que tributin per IRPF) caldrà que ens aportin les despeses deduïbles corresponents al 2018 (assegurances, IBI i tributs, reparacions, comunitat, despeses d’administració,...).

 

 

 

                                                                 

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona