Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Liquidacions 1T 2024 Veure comunicat
Actualitat

Eleccions Locals i al Consell General d'Aran 2023

Publicat el 23/05/2023

L’Ordre EMT/111/2023, de 9 de maig (DOGC 8913 de 11/05/2023), estableix les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les Eleccions Locals del dia 28 de maig de 2.023. 

 


D’acord amb aquesta Ordre, les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal, un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral que els correspongui , perquè puguin exercir el seu dret al vot. 

 

El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix a raó del salari habitual.


La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresa.

 


Les persones treballadores que tinguin una jornada, l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.

 


Per una coincidència màxima de 2 hores, no hi ha permís.

 


Per una coincidència de 2 hores a 4 hores , el permís serà de 2 hores.

 


Per una coincidència de 4 hores o més, el permís serà de 4 hores.

 


S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

 


A l’efecte de l’abonament del salari, les persones treballadores hauran de presentar a l’empresa el justificant d’haver votat expedit per la mesa electoral corresponent.

 


A les persones treballadores que acreditin la condició de membres de la mesa electoral o d’interventors/res, se’ls ha de concedir un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de les eleccions, i a més, un permís retribuït corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

 

Les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderats, i que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal, tenen un permís retribuït durant la jornada completa del dia de les eleccions.

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona