Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Renda i Patrimoni 2023 Veure comunicat
Actualitat

Eleccions al Parlament Europeu

Publicat el 31/05/2024

L’Ordre EMT/112/2024, de 17 de maig (DOGC 9168 de 23/05/2024), estableix les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions dels diputats i diputades al Parlament Europeu el dia 09 de juny de 2024.

 

D’acord amb aquesta Ordre, les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal, un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral que els correspongui , perquè puguin  exercir el seu dret al vot.

 

El permís esmentat  té caràcter de no recuperable i es retribueix a raó del salari habitual.

 

La determinació  del  moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresa.

 

Les persones treballadores que tinguin una  jornada, l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcial amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.

 

Per una coincidència màxima de 2 hores, no hi ha permís.

 

Per una coincidència de 2 hores a 4 hores , el permís serà de 2 hores.

 

Per una coincidència de 4 hores o més, el permís serà de 4 hores.

 

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

 

A l’efecte de l’abonament del salari, les persones treballadores  hauran de presentar a l’empresa el justificant d’haver votat expedit per la mesa electoral corresponent.

 

A les persones treballadores que acreditin la condició de membres de la mesa electoral o d’interventors/res, se’ls ha de concedir un permís retribuït corresponent a la jornada completa del  dia de les eleccions, i a més, un permís retribuït corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia  immediatament  posterior.

 

Les persones  treballadores que acreditin la condició d’apoderats, i que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal, tenen un permís retribuït durant la jornada completa del dia de les eleccions.

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona